გამარჯობა {{subscriberName}}

აწმყო სრული დრო

He has been to London - ლონდონში იყო. დააკვირდით, რომ არ ვაკონკრეტებ თუ როდის იყო ლონდონში. მოქმედებასთან, რომელიც მოხდა წარსულში მაგრამ ზუსტი დრო არ არის მითითებული ვინებეთ აწმყო სრულ დროს. (Present Perfect-ს)

აწმყო სრულ დროს ვიყენებთ ისეთი  მოქმედების გამოსახატავად, რომელიც დაიწყო წარსულში და ახლაც გრძელდება. განსაკუთრებით მდგომარეობის გამომხატველ ზმნებთან, ისეთი როგორიცაა   Be, have,  like, know და ა.შ.

Daenerys has had dragons for several years- დენერისს, რამდენიმე წელია დრაკონები ჰყავს.  

აწმყო სრული დრო გამოხატავს ისეთ მოქმედებას რომელიც წარსულში რამდენჯერმე მოხდა.

I have read Harry Potter twice - ჰარი პოტერი ორჯერ წავიკითხე.

 

აწმყო სრულ დროს ვაწარმოებთ, have(has) დამხმარე ზმნას + ზმნის მესამე ფორმა (თუ ზმნა არაწესიარია), ხოლო თუ წესიერია მაშინ ზმნას -ed უნდა დავუმატოთ.

Affirmative

Interrogative

Negative

I have worked

She/he/it has worked

We have worked

You have worked

They have worked

Have I worked?

Has she/he/it worked?

Have we worked?

Have you worked?

Have they worked?

I have not worked

She/he/it has not worked

We have not worked

You have not worked

They have not worked

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა