გამარჯობა {{subscriberName}}

აწმყო სრული დრო #2

აწმყო სრული დროსთან ხშირად გამოიყენება:

  • Never-არასდროს, ever-ოდემსე.

You should know that this is the strangest thing I've ever done! - უნდა იცოდე, რომ ეს ყველაზე უცნაური რამაა, რაც კი ოდესმე გამიკეთებია.

  • Already-უკვე, _ იხმარება მტკიცებით წინადადებაში

  • Yet-უკვე, ჯერ არ; _იხმარება კითხვითსა და უარყოფით წინადადებებში.  

We have already met - ჩვენ უკვე გავიცანით ერთმანეთი
She has already come - უკვე მოვიდა

Has she come yet? - უკვე მოვიდა?

  • Just-ეს-ესაა

They've just come back from England. - ისინი ეს-ესაა დაბრუნდნენ ინგლისიდან.  

  • For - განმავლობაში

They’ve had this car for five years - ხუთია წელია, რაც ეს მანქანა ყავთ

  • Since  -  მას შემდეგ.


You've been jealous of my good looks since the fourth grade - ჩემი გარეგნობის მეოთხე კლასიდან გშურდა.

რა განსხვავებაა აწმყო სრულ(Present Perfect) და წარსულ განუსაზღვრელ(Past Simple) დროს შორის?

ჩვენ ვხმარობთ აწმყო სრულ დროს, როცა დროის მონაკვეთი არ არის დასრულებული, ხოლო როცა დასრულებულია ვხმარობთ წარსულ განუსაზღვრელ დროს.

I have had 3 cups of coffee this morning- მე ამ დილით 3 ფინჯანი ყავა დავლიე. - ე.ი. ისევ დილაა, დილა არ დასრულებულა.
I had 3 cups of coffee this morning_ მე ამ დილით 3 ფინჯანი ყავა დავლიე. ე.ი. დილა დასრულდა, და ახლა შუადღეა ან საღამო, ან ღამე.

 

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა