გამარჯობა {{subscriberName}}

როგორ ჩავაბაროთ IELTS - ის წერითი ნაწილი?

ორივე დავალებას წერთ ფორმალური/ოფიციალური სტილით. წერითი დავალებებისთვის გამოყოფილი გაქვთ ერთი საათი.

წერით ნაწილში გვაქვს ორი დავალება. პირველ დავალებაში მოცემულია ვიზუალური ინფორმაცია, ანუ დიაგრამა ან ცხრილი ან ბლოკ-სქემა და ა.შ. თქვენ უნდა დაწეროთ მოცემული ინფორმაცია თქვენი სიტყვებით. მინიმუმ უნდა დაწეროთ 150 სიტყვა. შეგიძლიათ სიტყვების რაოდენობას გადააჭარბოთ, მაგრამ თუ 150 სიტყვაზე ნაკლებს დაწერთ ქულები დაგაკლდებათ. პირველ დავალებაზე უმჯობესია რომ 20 წუთზე მეტი არ დახარჯოთ. გაითვალისწინეთ ისიც, რომ თუ 150-ზე მეტ სიტყვას დაწერთ უფრო დიდი დრო დაგჭირდებათ და ესეს ხარისხიანად დასაწერად შეიძლება დრო აღარ გეყოთ.

მეორე დავალება არის ესე, რომელიც 250 სიტყვა უნდა იყოს. სიტყვების რაოდენობასთან დაკავშირებული წესები ეხება ამ დავალებასაც.

რაც მთავარია წერითი დავალებების წერის დროს გაითვალისწინეთ, რომ უპასუხეთ ზუსტად იმას რასაც გეკითხებიან და არ ასცდეთ თემას. მაგ. თუ მოგივიდათ ესე დასაწერად “კომპიუტერის როლი განათლების მიღებაში” უნდა ისაუბროთ კომპიუტერზე მხოლოდ განათლების მიღების კუთხით და არა ზოგადად კომპიუტერებზე. ქულები დაგაკლდებათ თუ თემას გადაუხვევთ.

 

თქვენი დაწერილი თემები ფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

  1. რამდენად პასუხობს თქვენი ნაშრომი საკითხს. (რამდენად ეტევით სიტყვების შეზღუდვაში, და ესეს შემთხვევაში რამდენადაა თქვენი აზრი გამყარებული არგუმენტებითა და მაგალითებით).

  2. გამართულობა და ერთიანობა - რამდენად გამართულად აყალიბებთ აზრს, რამდენად ებმის თქვენი წინადადებები და აბზაცები ერთმანეთს.

  3. მდიდარი ლექსიკური მარაგი. - რამდენად მრავალფეროვანი ლექსიკა გაქვთ და რამდენად სწორად იყენებთ სიტყვებს.

  4. რამდენად გამართულია თქვენი ტექსტი გრამატიკულად.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა