გამარჯობა {{subscriberName}}

"Who Are You Wearing?"

თუ ტანსაცმელზე ვამბობთ რომ არის frumpy ე.ი. ის ძველმოდურია.  მაგ. She is wearing a frumpy dress - მას ძველმოდურიკაბა აცვია.
თუ ვინმეს snazzy ტანსაცმელი აცვია, ე.ი. ის მოდურ სამოსს ატარებს. მაგ. She is wearing a snazzy hat. - მოდური ქუდი ახურავს.

ინგლისურად აჩაჩულ-დაჩაჩულ ტანსაცმელს baggy ჰქვია. მაგ. Baggy pants.

ხოლო ზედსართავი სახელი dressy გამოიყენება ისეთი ტანსაცმლის დასახასიათებლად, რომელსაც ყოველდღე არ ვიცვამთ, ანუ dressy გულისხმობს ოფიციალური, განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის განკუთვნილ ტანსაცმლს.


იდიომები:

to put someone in a straightjacket - ნიშნავს ვიღაცისთვის თავისუფლების შეზღუდვას, სიტყვა სიტყვით კი ვინმეს ჩააცვა გიჟის პერანგი.  

ხოლო To be hand in glove with someone - სიტყვა სიტყვით რომ ვთარგმნოთ ნიშნავს ვიღაცასთან იყო ხელი ხელთათმანში. ეს იდიომა გამოიყენება ახლო სამსახურეობრივი ურთიერთობის დასახასიათებლად.

იდიომა to wear the trousers გამოიყენება ქალებთან მიმართებაში და აღნიშნავს ქორწინებაში დომინანტ ქალს.   მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა