გამარჯობა {{subscriberName}}

Question Tags

Winter is coming, isn’t it? - ზამთარი მოდის, არა?
ასეთი ტიპის კითხვები ცნობილია question tag-ის სახელწოდებით.

როგორც ხედავთ ის ორი ნაწილისგან შედგება, პირველი ნაწილი, რომელშიც ინფორმაციაა მოცემული და მეორე ნაწილი არის შეკითხვა. ჩვენს შემთხვევაში winter is coming არის პირველი ნაწილი ხოლო მეორე ნაწილი არის isn’t it?
თუ პირველი ნაწილი არის მტკიცებითში, შეკითხვა დასმულია უარყოფითში. Winter is coming არის დადებითში ხოლო, isn’t it არის უარყოფითში.
როდესაც პირველი ნაწილი არის უარყოფითში, კითხვა დადებითშია.
You don’t have two dogs, do you? - ორი ძაღლი არ გყავს, გყავს?

რომელ დროშიც გვაქვს წინადადება, შესაბამისი დროის დამხმარე წმნის გამოყენებით უნდა დავსვათ შეკითხვა.
უბრალოდ let’s -თან, ანუ შეთავაზებასთან ვიყენებთ shall-ს. მაგ.
Let’s go, shall we?-წავიდეთ, არა?  

ბრძანებით წინადადებაში, კითხვა უნდა დავსვათ will - ის გამოყენებით. მნიშვნელობა არ აქვს ეს ბრძანებითი წინადადება კითხვითში იქნება თუ უარყოფითში.  
Open the door, will you?
Don’t be late, will you?  

Everyone, everybody, somebody, someone-ამ ნაცვალსახელებთან გამოყოფ კითხვებში ვმხარობთ პირის ნაცვალსახელს They.
Everyone warned you, didn’t they?-ყველამ გაგაფრთხილა, არა?

ცოტა განსხვავებული სიტუაცია I am -ისა და I am not - ის შემთხვევაში.
I’m late, aren’t I?-დავაგვიანე, არა?
I’m not very tall, am I? - ძალიან მაღალი არ ვარ, ვარ?
როგორც ხედავთ I’m - ის შემთხვევაში კითხვა დაისვა are- ის გამოყენებით, ხოლო I’m not - ის შემთხვევაში კითხვა დავსვით am - ის გამოყენებით.

 

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა