გამარჯობა {{subscriberName}}

Smart Enough თუ Enough Smart?

Too - ს აქვს უარყოფითი მნიშვნელობა, ქართულად შეგვიძლია ვთარგმნოთ როგორ ზედმეტად, მეტსმეტად. Too - ს ვიყენებთ მაშინ, როცა გვინდა აღვნიშნოთ, რომ რაღაც არის იმაზე მეტი ვიდრე გვინდა, ან აუცილებელია. წინადადებაში Too გამოიყენება ზმნიზედის ან ზედსართავი სახელის წინ. He is too young to talk on the phone - მეტისტემად მცირეწლოვანია იმისთვის, რომ ტელეფონზე ილაპარაკოს. ანუ ასაკით იმდენად პატარაა, რომ ტელეფონზე ვერ ილაპარაკებს. მსავსი ტიპის წინადადებებში ვიყენებთ to infinitive - ჩვენს შემთხვევაში to talk არის ინფინიტივი.

Enough - ს აქვს დადებითი მნიშნველობა, ქართულად ითარგმნება როგორც საკმარისი, საკმაო. წინადადებაში გამოიყენება ზედსართავი სახელის ან ზმნიზედის შემდეგ. მაგ. He is strong enough to climb a tree - საკმაოდ ძლიერია იმისთვის, რომ ხეზე აცოცდეს. ამ წინდადადებაში strong არის ზედსართავი სახელი და მას მოსდევს enough. როდესაც enough -ს ვიყენებთ არსებით სახელთან, მაშინ enough არსებით სახელს უსწრებს წინ. I’ve got enough butter to make a cake - საკმარისი კარაქი მაქვს ნამცხვრის გამოსაცხობად. Butter - არის არსებითი სახელი და მას წინ უსწრებს enough. ე.ი. ზედსართავ სახელსა და ზმნიზედას მოსდევს, ხოლო არსებით სახელს წინ უსწრებს. თუ ორივე მაგალითს დააკვირდებით, დაინახავთ რომ როგორც too -ს მსგავსად, enough-საც მოსდევს to infinitive.
I’ve got enough butter to make a cake. - to make არის ინფიტნივი.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა