გამარჯობა {{subscriberName}}

არსებითი სახელის ბრუნვა

ინგლისურ ენაში არსებით სახელს ორი ბრუნვა აქვს: საერთო (common case) და კუთვნილებითი (possessive/genitive case).

არსებითი სახელი კუთვნილებით ბრუნვაშია, როცა დაესმის კითხვა ვისი? (Whose?)

ა) კუთვნილებით ბრუნვას ვაწარმოებთ არსებითი სახელის მხოლობითი რიცხვის ფორმაზე s-ის დართვთ, ხოლო მრავლობით რიცხვში არსებით სახელს ემატება მხოლოდ - (აპოსტროფი).

Boy’s book_ბიჭის წიგნი;  boys’ books -ბიჭების წიგნები.

ბ) იმ არსებით სახელებს, რომლებიც მრავლობით რიცხვს ფუძისეული ხმოვნის შეცვლით აწარმოებენ, კუთვნილებითი ბრუვნის მრავლობით რიცვში დაემატებათ s

 

Woman’s lipstick-ქალის პომადა     Women’s lipsticks_ქალების პომადები

 

გ) როცა საკუთარი სახელი s-ით ბოლოვდება, კუთვნილების ბრუნვაში მას მხოლოდ დაერთვის.

Burns’ cars-ბერნსის მანქანები

 

დ) შედგენილ არსებით სახელებს (აპოსტროფი) ბოლოში ემატებათ:

My brother-in-law’s car-ჩემი სიძის მანქანა

 

ე) თუ ორი ან მეტი პიროვნება ფლობს რაიმეს, s ემატება ბოლო არსებით სახელს:

Nick and Ann’s toys-ნიკას და ანას სათამაშოები

 

ვ) s-იხმარება ინიციალებთანაც:

The PM’s secretary

 

 

კუთვნილებითი ბურნივის გამოყენება

The Use of possessive Case

 

კუთვნილებითი ბრუნვა იხმარება:

სულიერი საგნების აღმნიშვნელ სახელებთან:

Tom’s wife

The dog’s leg

ქვეყნების, ქალაქების აღმნიშნველ არსებით სახელებთან:

 

England’s population

დროის გამომხატველ გამოთქმებთან:

 

A week’s holiday-ერთკვირიანი შვებულება

გემების, თვითმფრინავების, ავტომობილების აღმნიშნველ სახელებთან:

The ship’s bell-გემის ზარი

The yacht’s mast-იახტის ანძა

წლის დროთა, თვეების და დღეების სახელწოდებებთან:

a spring’s day

July’s heat

არსებით სახელებთან- მზე, მთვარე, დედამიწა:

The sun’s rays-მზის სხივები

ფულის, მანძილის აღმნიშნველ არსებით სახელებთან:

Ten dollars’ worth of ice-cream-ათი დოლარის ღირებულების ნაყინი.

 

უსულო საგნების აღმნიშნველ არსებით სახელებთან ვხმარობთ of-იან კუთვნილებას.

The windows of the house-სახლის ფანჯრები

რაც შეეხება საერთო ბრუნვას, საერთო ბრუნვა გამოხატავს ყველაფერს, რასაც კუთვნილებითი ბრუნვა ვერ გამოხატავს.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა