გამარჯობა {{subscriberName}}

Beside - Besides რა განსხვავებაა?

 

Sensitive - ნიშნავს მგრძნობიარეს, ხოლო sensible - გონიერს.

Affect (v)  -  Effect (n) ქართულად ორივე შეგვიძლია ვთარგმნოთ, როგორც გავლენის მოხდენა, მაგრამ affect არის ზმნა ხოლო effect არის არსებითი სახელი. ისინი მართლწერის თვალსაზრისითად განსხვავდებიან.

მაგ.

The punishment had no effect on him. As soons as he left prison he began to steal again. - სასჯელს მასზე გავლენა არ მოუხდენია, ციხიდან გამოსვლისთანავე  ისევ დაიწყო ქურდობა.

The new taxes will affect the rich, they’ll have to pay more - ახალი გადასახადები მდიდრებზე გავლენას მოახდენს, მათ უფრო მეტის გადახდა მოუწევთ.


beside - ნიშნავს გვერდით, მაგ. They always sit beside each other in class. ისინი ყოველთვის ერთმანეთის გვერდით სხედან. ხოლო besides - ნიშნავს, გარდა. მაგ. Do you play any other sports besides basketball? - კალათბურთის გარდა სხვა სპორტს თამაშობ?

თუ გინდათ რომ 1000-ზე მეტი სიტყვა ისწავლოთ, გადადით აბიტურიენტებისთვის შექმნილ ჩვენს კურსზე https://abi.abz.ge/ და დაიწყეთ მეცადინეობა ახლავე!


მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა