გამარჯობა {{subscriberName}}

ჩვენებითი და ურთიერთობითი ნაცვალსახელები

ჩვენებითი ნაცვალსახელებია:

This –ეს;           That - ის,  

These - ესენი;   Those -ისინი.

ჩვენებითი ნაცვალსახელი This/These მიუთითებს ახლოს მყოფ საგანზე ან საგნებზე. That/those კი შოს მყოფ საგანზე/საგნებზე.

This/That -იხმარება მხოლობით რიცხვში,

These/Those-იხმარება მრავლობით რიცხვში.

This book is interesting-These books are interesting-ეს წიგნი საინტერესოა, ეს წიგნები საინტერესოა.  

That girl is pretty -ის გოგო ლამაზია

Those girls are pretty- ისინი ლამაზი გოგოები არიან.

ურთიერთობითი ნაცვალსახელები

Each other-ერთმანეთი, გამოხატავს დამოკიდებულებას ორ ადამიანს შორის.

They love each other-მათ ერთმანეთი უყვართ.

Nick and Ann looked at each other-ნიკამ და ანამ ერთმანეთს შეხედეს.

One another-ერთმანეთი. გამოხატავს დამოკიდებულებას ორ ან ორზე მეტ ადამიანს შორის:  

 

They have known one another for years-ისინი წლებია ერთმანეთს იცნობენ. აქ იგულისხმება ორზე მეტი ადამიანი.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა