გამარჯობა {{subscriberName}}

ემფატური ნაცვალსახელები (myself, yourself)

ემფატური ნაცვალსახელები აძლიერებენ არსებითი სახელებისა და ნაცვალსახელების მნიშნველობას და შეესიტყვებიან ქართლ ნაცვალსახელებს თვით, თვითონ.  ემფატური ნაცვალსახელები იწარმოება კუთვნილებითი ნაცვალსახეელბიდან, რომელთაც მხოლობით რიცვხში ემატებათ დაბოლოება -self, ხოლო მრავლობითში -selves.

მხოლობითი

Myself- მე თვითონ

Yourself- შენ თვითონ

Herself, himself, itself- ის თვითნ

 

მრავლობითი

Ourselves - ჩვენ თვითონ

Yourselves - თქვენ თვითონ

Themselves - მათ თვითონ

 

ემპფატური ნაცვალსახელი გვიჩვენებს, რომ სუბიექტი პირადად თვითონ ასრულებს მოქმედებას.

 

The cat opened the door itself -კატამ თვითონ გააღო კარი.

 

The announcement was made by the President himself. -პრეზიდენტმა თვითონ გააკეთა განცხადება.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა