გამარჯობა {{subscriberName}}

ფრაზული ზმნები #1 (Bring up, Split up, Give up, Rip up)

ფრაზული ზმნა არის ზმნისა და ნაწილაკის ან ზმნისა და ზმნიზედის კომბინაცია. წინდებულის ან ზმნიზედის დართვით არა მარტო იცვლება ზმნის მნიშვნელობა, არამედ უფრო მეტიც, მას შეიძლება რამდენიმე მნიშვნელობაც განუვითარდეს. განვიხილოთ რამდენიმე ფრაზული ზმნა, რომელიც წინდებულ -up-ს შეიცავს.  

 

Bring up

ბავშვის აღზრდა, გაზრდა. She brought up five children. მან ხუთი ბავშვი გაზარდა.

 

Split up

დაშორება. His parents split up last year. -მისი მშობლები შარშან დაშორდნენ.

 

Give up

 

შეწყვიტო რამე ისეთის კეთება, რასაც რეგულარულად აკეთებ, თავის დანებება.  You should give up smoking. მოწევას თავი უნდა დაანებო.

 

Rip up

 

დახევა. She took a photograph of him and ripped it up. -მან აიღო მისი სურათი და დახია.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა