გამარჯობა {{subscriberName}}

ფრაზული ზმნები #11 (Do up, Put on, Take off, Fill up, Cut off)

Do up-ტანსაცმლის შეკვრა (ღილის ან ელვის შეკვრა). The skirt does up at the back. - კაბა უკნიდან იკვრება.

Put on-ტანსაცმლის ჩაცმა. Put your coat on! - ჩაიცვი შენი ქურთუკი!

Take off-
ტანსაცმლის გახდა. Take off your coat!- გაიხადე ქურთუკი!

Fill up-შევსება. She filled my glass up with wine-მან ჩემი ჭიქა ღვინით შეავსო

Cut off- მოჭრა, შეჭრა. Why did you cut off your hair? - რატომ შეიჭერი თმა?  

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა