გამარჯობა {{subscriberName}}

ფრაზული ზმნები #2 (Write down, Take down)

დაწერე ხუთი სიტყვა, რომელიც აღწერს თუ როგორ გრძნობ თავს.

Write down 5 words that describe how you feel.

Take down 5 words that describe how you feel.

 

ფრაზული ზმნები Write down და Take down-ორივე ნიშნავს დაწერას, ჩაწერას. თუმცა მათ შორის არსებობს მცირე განსხვავება, კერძოდ, write down-განსაკუთრებით მაშინ გამოიყენება, როცა რაღაცას იწერენ იმიტომ, რომ ეს ინფორმაცია
არ დაავიწყდეთ  და დამახსოვრონ.  
Write down the address before you forget it. -ჩაიწერე მისამართი სანამ დაგავიწყდება. რაც შეეხება  Take down-ს, ოქსფორდის ლექსიკონის მიხედვით, უბრალოდ ჩაწერას ნიშნავს, ჩაწეროს მიზნები და მიზეზები დაკონკრეტებული არ არის.

The police took down our addresses and phone numbers. -პოლიციამ ჩაიწერა ჩვენი მისამართები და ტელეფონის ნომრები.

 

უნდა აღინიშნოს, ისიც რომ ორივე ფრაზულ ზმნას “ჩაწერის” გარდა აქვთ დამატებით სხვა მნიშვნელობებიც.

 
Write down-ნიშნავს, ქონების ფულადი ღირებულების შემცირებას.
The group may have to write down the value of some of its overseas investments. -  ჯგუფს შეიძლება მოუწიოს საზღვარგარეთული საინვესტიციო ხარჯების შემცირება.

 
Take down - ჩაწერის გარდა ნიშნავს, მოშორებას, მოხსნას,
It must be time to take down the holiday decorations - დროა მოვხსნათ სადღესასწაულო დეკორაციები.

 

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა