გამარჯობა {{subscriberName}}

ფრაზული ზმნები #3 (Back down, Back up, Black out)

Back down

 

ნიშნავს უკან დახევას. ეს ფრაზული ზმნა გამოიყენება მაშინ, როცა ვინმე უკან იხევს (იმის გამო, რომ ბევრი ადამიანი უპირისპირდება). I am not going to back down just because a few people disagree with me-არ ვაპირებ უკან დავიხიო, მხოლოდ იმიტომ, რომ რამდენიმე ადამიანი არ მეთანხმება.

 

Back up

 

ტრანსპორტის უკუსვლით წაყვანა. I backed the car up to the door.  -მანქანა უკან კარისკენ დავწიე.

ვინმეს ნათქვამის დადასტურება.  I didn’t believe her story until Tom backed her up. -მე არ დავიჯერე მისი ნაამბობი, სანამ ის ტომმაც არ დაადასტურა.

კომპიუტერული ფაილის ასლის შექმნა, დედანის დაზიანების ან წაშლის შემთხვევაში მისი გამოიყემენების მიზნით.  Back up your files with Google Drive-შექმენი  და შეინახე შენი ფაილების ასლები გუგლი დრაივის გამოყენებით.   

 

Black out

 

ჩაბნელება, შუქის გამორთვის საშუალებით. The whole city was blacked out-მთელი ქალაქი  ჩაბნელებული იყო.

გონის მოულოდნელად დაკარგვა. He blacked out as his car hit the tree-მან გონი დაკარგა, როცა მისი მანქანა ხეს შეეჯახა.

 

 

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა