გამარჯობა {{subscriberName}}

ფრაზული ზმნები #4 (Break down, Break up)

Break down

 

ტექნიკის ან ტრანსპორტის გაფუჭება. გაფუჭებაში იგულისხმება, რომ აღარ მუშაობს.  

The car broke down - მანქანა გაფუჭდა.

 

ვეღარ გააკონტროლო შენი ემოიციები და დაიწყო ტირილი. People broke down when they heard the bad news. -ხალმა ტირილი დაიწყო, როცა ცუდი ამბავი შეიტყო.

 

მთლიანის ნაწილებად დაყოფა. These rules tell us how a sentence is broken down into phrases. - ეს წესები ხსნის თუ როგორაა წინადადება დაყოფილი ფრაზებად.

 

 

Break up

 

პატარა ნაწილებად დამტვრევა. Break the chocolate up into squares. - კვადრატებად დაამტვრიე შოკოლადი.

 

შეხვედრის ან რაიმე ივენთის დასრულება. The meeting broke up after three hours-კრება სამი საათის შემდეგ დასრულდა.

 
დაშორება. He broke up with his girlfriend. -ის დაშორდა თავის შეყვარებულს.  

 

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა