გამარჯობა {{subscriberName}}

ფრაზული ზმნები #5 (Bring about, Bring out, Bring together, Blurt out)

Bring about

 

რამის გამოწვევა. What brought about the change in his attitude? -რამ გამოიწვია მისი დამოკიდებულების ცვლილება.

 

Bring out

 

რამის წარმოება, გამოქვეყნება, გამოშვება და მისი გაყიდვის დაწყება. The band have just brought out their second album. -ბენდმა ახლახანს გამოუშვა თავისი მეორე

 

Bring together

 

შეკრიბო ისეთი ხალხი, როგორიც სხვა სიტუაციაში ერთმანეთს არ შეხვდებოდა და რამე გააკეთებინო ერთად. The program will bring together people who have lost family members or friends - პროგრამა შეკრიბავს ადამიანებს, რომლებმაც ოჯახის წევრები ან მეგობრები დაკარგეს.

 

Blurt out


წამოძახება. ანუ რამის სწრაფად და გაუაზრებლად თქმა.
Elena blurted out his name-ელენამ წამოიძახა მისი სახელი.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა