გამარჯობა {{subscriberName}}

ფრაზული ზმნები #6 (Build up, Bump into, Buy off, Buy out, Buy up)

Build up

 

გაძლიერება, უფრო ჯანმრთელადყოფნა. You need more protein to build you up. - გასაძლიერებლად უფრო მეტი პროტეინი (ცილა) გჭირდება.

 

ვინმეს ან რამის დადებითად დახასაითება, შეფასება, ხშირ შემთხვევაში გადაჭარბება. The play was built up to be a masterpiece but I didn’t like it. პიესა შედევრად შეაფასეს, მაგრამ  მე არ მომეწონა.

 

Bump into

 

შემთხვევით შეეჯახო რამეს. It was dark and I bumped into the table-ბნელოდა და მაგიდას დავეჯახე.

 

შემთხვევით შეხვდე ვინმეს. I bumped into my friend at the supermarket. -სუპერმარკეტში ჩემს მეგობარს შემთხვევით შევხვდი.   

 

Buy off

 

მოსყიდვა. They tried to buy the guard off - მათ ბანკის დაცვის მოსყიდვა სცადეს.

 

Buy out

 

შენი კომპანიის მოწილეებისგან წილის ყიდვა. He bought his brother out - მან თავისი ძმის წილი იყიდა.

 

Buy up

რაღაცის დიდი ნაწილის ყიდვა, ან ყველაფრის ყიდვა. They have bought up old theatres-მათ ყველა ძველი თეატრი იყიდეს. ან ძველი თეატრების დიდი ნაწილი იყიდეს.

 

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა