გამარჯობა {{subscriberName}}

ფრაზული ზმნები #8 (Sort out, Share out, Watch out, Work out , Pick up, Hang up)

Sort out - პრობლემის მოგვარება. We can sort this problem out-ჩვენ შეგვიძლია ამ პროლემის მოგვარება.

Share out - რამის ვინმესთვის განაწილება, გაყოფა.  We shared one toast out-ერთი პიცა გავიყავით.  

Watch out - ფრთხილად ყოფნა. Watch out! There's a car coming! - ფრთხილად, მანქანა მოდის.

Work out - რამის გამოთვლა, პასუხის აღმოჩენა, იდეის მოფიქრება. To work out an answer - პასუხის გამოთვლა.

Pick up - რამის აღება. ვინმეს აყვანა.  He picked up his daughter-მან თავისი ქალიშვილი ხელში აიყვანა.

Hang up - ტანსაცმლის კარადაში შენახვა, ჩამოკიდება. He hung up his coat-მან ჩამოკიდა თავისი ქურთუკი.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა