გამარჯობა {{subscriberName}}

ფრაზული ზმნები #9 (Cheer up, Run away, Hang on, Shut up, Speak up)

Cheer up- გამხიარულება. Give Mary a call; she needs cheering up. -მერის დაურეკე, მას გამხიარულება ჭირდება.

 

Run away - გაქცევა.  When he was 13, he ran away from home. -როდესაც 13 წლის იყო სახლიდან გაიქცა.

 

Hang on - მოცდა. Hang on a minute - ერთი წუთი მოიცადე.

 

Shut up - შეწყვიტო ლაპარაკი ან ხმაური.  Just shut up and listen! უბრალოდ გაჩუმდი   და მოისმინე.

 

Speak up - ილაპარაკო ხმამაღლა, რათა სხვებმა გაიგონონ. Could you speak up? We can't hear at the back. - შეიძლება, რომ ხმამაღლა ილაპარაკოთ? უკან არ გვესმის.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა