გამარჯობა {{subscriberName}}

განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები #2 (One, Other, All, None, Both, Each)

One-განუსაზღვრელ ნაცვალსახელს საკუთარი მნიშნველობა არა აქვს, მას ვიყენებთ მაშინ, როცა არ გვინდა არსებითი სახელის გამეორება წინადადებაში.

I don’t like this dress, give me that one. -მე არ მომწონს ეს კაბა, ის მომეცი. (ანუ ის კაბა მომეცი)

Other-სხვა, მეორე/სხვები

Let’s meet some other day-მოდი სხვა დღეს შევხვდეთ.

All -ყველა, ყველანი, ყველაფერი. ეხება ორზე მეტ ადამიანს ან საგანს და ზმნა ეთანხმება მრავლობით რიცხვში.

All you need is love-(ყველაფერი, რაც გჭირდება სიყვარული.)

All-ის საპირისპიროა None-არც ერთი, არავინ, ეხება ორზე მეტ ადამიანს ან საგანს. ზმნა ეთანხმება მხოლობითშიც და მრავლობითშიც. None of them came-არც ერთი მათგანი მოვიდა.

Each-თითოეული, იხმარება ინდივიდუალური მნიშვნელობით. მაგ, Each of us went home-თითოეული ჩვენგანი წავიდა სახლში.  ზმნა ეთანმხება მხოლობით რიცხვში.

Both-ორივე. მიუთითებს ორ პიროვნებაზე ან საგანზე. ზმნა ეთანხმება მრავლობით რიცხვში.

Both girls were young. - ორივე გოგონა ახალგაზრდა იყო.

ზემოთ ჩამოთვლილი განუსაზღვრელი ნაცვალსახელების სწავლისას ძალიან მნიშნველოვანია იმის დამახსოვრება, თუ რომელ ნაცვალსახელს რომელ რიცხვში ეთანხმება ზმნა. შესაბამისად ზშევაჯამოთ, All, Both-ს ზმნა ეთანხმება მრავლობით რიცხვში. Each-ს ზმნა ეთანხმება მხოლობით რიცხვში, ხოლო None-ს ზმნა ეთანხმება, როგორც მხოლობით რიცვში ასევე მრავლობით რიცხვშიც.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა