გამარჯობა {{subscriberName}}

განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები #3 (Neither, Either)

Both-ის საპირისპიროა, neither/either

neither-არც ერთი და არც მეორე (ორიდან არც ერთი) მას ზმნა ეთანხმება მხოლობით რიცხვში როცა დგას ცალკე ან როცა მოყვება თვლადი არსებით სახელი მხოლობით რიცხვში. კონსტრუქცია Neither of-ს ზმნა ეთანმხება მხოლობითშიც და მრავლობითშიც. Neither of them is/are rich. (არც ერთი მათგანი არაა მდიდარი)

Neither … nor-არც ….. არც… He neither danced nor sang-მას არც უცეკვია და არც უმღერია.

either-ს ორი მნშნველობა აქვს: ა) ისიც და ესეც. (ორიდან ერთ-ერთი, ნებისმიერი) You may take either of them-შეგიძლია აიღო, რომელიც გინდა.

b) ორივე. Either girl is pretty-ორივე გოგონა პოპულარულია.

either ეთანხმება მხოლობით რიცხვში როცა დგას ცალკე ან როცა მოყვება თვლადი არსებით სახელი მხოლობით რიცხვში. კონსტრუქცია Either of-ს ზმნა ეთანმხება მხოლობითშიც და მრავლობითშიც.

either …. or -ან …. ან . You can leave either tomorrow or the day after tomorrow-შეგიძლია წახვიდე ან ხვალ ან ზეგ.

გაითვალისწინეთ, რომ neither-თან ზმნა უარყოფით ფორმაში არ გხვდება, რადგან neither-ისედაც უარყოფაა. ზმნას უარყოფით ფორმაში ვხმარობთ მხოლობთ either-თან. I don't eat meat and my husband doesn't either. - მე ხორცს არ ვჭამ, და არც ჩემი ქმარი ჭამს.  

 

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა