გამარჯობა {{subscriberName}}

კუთვნილებითი ნაცვალსახელები

კუთვნილებითი ნაცვალსახელი გამოხატავს კუთვნილებას. იგი დგას არსებით სახელის წინ და მოგვიგებს კითხვაზე ვისი? (Whose?)

I ფორმა

My-ჩემი

Your-შენი

Her, His, Its-მისი

Our-ჩვენი

Your-თქვენი

Their-მათი

 

II ფორმა

Mine

Yours

Hers, His, Its

Ours

Yours
Theirs

 

პირველი ფორმუსი კუთვნილებითი ნაცვალსახელები წინ უსწრებს, არსებით სახელს. მაგ.:

This is my book.

Do you like his new car?

მეორე ფორმის კუთვნილებითი ნაცვალსახელები ცვლიან წინადადებაში უკვე ნახსენებ არსებით სახელებს და ამიტომ დამოუკიდებლად იხმარებიან:

Is This  your scarf? It’s very similar to mine. (It’s very similar to my scarf.) -ეს შენი შარფია? ჩემსას ძალიან გავს. (ანუ ჩემს შარფს გავს ძალიან.)  
This is my dress and that is hers-ეს ჩემი კაბაია, ის კი-მისი.  

 შევადაროთ პირველი და მეორე ფორმის გამოყენება: This is our room = This room is ours-ეს ოთახი ჩვენია.  

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა