გამარჯობა {{subscriberName}}

ვისწავლოთ მაკავშირებელი სიტყვები #3

განვიხილოთ მიზნის გამომხატველი სიტყვები.

For + არსებითი სახელი შეგვიძლია გამოვიყენოთ მიზნის გამოსახატავად. მაგ.

I went to the shop for some milk.  - მაღაზიაში წავედი, რათა რძე მეყიდა.

მიზნის გამოსახატავად ინფინიტივის გამოყენებაც შეგვიძლია.

I went to the shop to buy some milk. - მაღაზიაში წავედი, რათა რძე მეყიდა.

In order to და so as to -ც გამოხატავას მიზანს, მაგრამ ისინი უფრო ოფიციალურ გარემოში გამოიყენება. ანუ შეგიძლიათ თემების წერისასაც გამოიყენოთ.

The president made a speech in order to/so as to explain his decision. - პრეზიდენტი სიტყვით გამოვიდა, რათა თავისი გადაწყვეტილება აეხსნა.
უარყოფით წინადადებებში ვიყენებთ in order not to -სა და so as not to. ცალკე not to -ს არასდროს ვიყენებთ.

He took a taxi in order not to be/so not to be late

და არა

He took a taxi not to be late.

 

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა