გამარჯობა {{subscriberName}}

მიმართებითი ნაცვალსახელები (Who, Whose, Which, That)

მიმართებითი ნაცვალსახელები მიგვითითებენ იმ პირზე ან საგანზე, რომელსაც მოსაუბრე გულისხმობს.

 

მიმართებითი ნაცვალსახელებია:

 

Who - რომელიც, რომელმაც.  გამოიყენება ადამიანის მიმართ

What’s the name of the man who founded Microsoft? (რა ქვია იმ კაცს, რომელმაც მაიკროსოფტი დაარსა?)

Whose-რომლის, ვისიც. გამოიყენება ადამიანის მიმართ

That man over there, whose name is Bill Gates, founded Microsoft. -იმ კაცმა, რომლის სახელიცაა ბილ გეიტსი, დაარსა მაიკროსოფტი.

Which და That, ორივე ნისნავს-რომელიც, რომელსაც. მაგრამ which გამოიყენება მხოლოდ საგნების, ცხოველების, ცნებების მიმართ. ხოლო That გამოიყენება როგორც ადამიანებთან, ასევე ცხოველებთან და საგნებთან

 

განვიხილოთ მაგალითები:

This is the TV which doesn’t work. ეს ის ტელევიზორია, რომელიც არ მუშაობს.

The festival, which lasted all day, ended with a banquet. -ფესტივალი, რომელიც მთელი დღე გაგრძელდა, ბანკეტით დასრულდა.  
The police needed details that could help identify the robber. -პოლიციას ჭირდებოდა დეტალები, რომლებიც მძარცველის ამოცნობაში დაეხმარებოდათ.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა