გამარჯობა {{subscriberName}}

რა განსხვავებაა მომავალ დროებს შორის?

This time next week, I will be studying at University. - მომავალ კვირას ამ დროს უნივერსიტეტში ვისწავლი. This time next week - გამოხატავას მომავლის კონკრეტულ მომენტს. ისეთი მოქმედების გამოსახატავად, რომლიც მომავლის რაღაც კონკრეტულ მომენტში იქნება განხორციელების პროცესში ვიყენებთ მომავალი განგრძობით დროს. Future Continuous იწარმოება - will be + ზმნის ing-იანი ფორმა. მაგ. I will be reading.

Future continuous-ს ვიყენებთ იმ შემთხვევაშიც, როცა ვინმეს თავაზიანად ვეკითხებით თავის გეგმებზე.

Will I be sleeping in this room? - ამ ოთახში დავიძინებ?

Will Jim be coming with us? - ჯიმი ჩვენთან ერთად წამოვა?

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, როდესაც მოქმედება მომავლის რაღაც კონკრეტულ მომენტში მიმდინარეობს უნდა გამოვიყენოთ მომავალი განგრძობითი დრო. ხოლო, როცა მოქმედება მომავალის რაღაც კონკრეტული მომენტისთვის უკვე დასრულებულია ვიყენებთ მომავალ სრულ მარტივ დროს Future Perfect-ს.

She will have finished her homework by 9 o'clock. - 9 საათისთვის დავალება შერსულებული ექნება. /ˈfɪn.ɪʃt/ /ˈhəʊm.wɜːk

Future Perfect Simple იწარმოება will have-ს დამატებული ზმნის მესამე ფორმა იმ შემთხვევაში თუ ზმნა არაწერია, ხოლო თუ წესიერია ზმნას დამატებული სუფქსი “ed”.

თუ გინდათ რომ უფრო საფუძვლიანად შეისწავლოთ გრამატიკა და თანაც თქვენი ცოდნა სავარჯიშოებით გაამყაროთ გადადით აბიტურიენთებისთვის შექმნილ ჩვენს კურსზე https://abi.abz.ge/  და დაიწყეთ მეცადინეობა ახლავე. გაითვალისწინეთ რომ კურსის გამოყენება აბიტურიენტების გარდა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა