გამარჯობა {{subscriberName}}

პირის ნაცვალსახელები

პირის ნაცვალსახელები სახელობით ბრუნვაში: I -მე; You-შენ; She, He, It-ის; We-ჩვენ; You-თქვენ; They-ისინი;

პირის ნაცვალსახელები ობიექტურ ბრუნვაში: Me-მე; You-შენ; Her, Him, it-მას; Us-ჩვენ; You-თქვენ; Them-მათ;

პირის ნაცვალსახელი ობიექტურ ბრუნვაშ იმხარება მაშინ, თუ იგი მოსდევს ზმნას ან წინდებულს.

I gave her an interesting book-მე მას საინტერესო წიგნი მივეცი.

I made a cake for him-ნამცხვარი გამოვუცხვე.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა