გამარჯობა {{subscriberName}}

როგორ იწერება რიცხვები?

არსებობს ზოგადი წესი, 0-დან 9-ის ჩათვლით ციფრებს ვწერთ სიტყვიერად.
მაგ. I bought two books - ორი წიგნი ვიყიდე. და არა I bought 2 books.

ამ ზოგადი წესის თანახმად 9-ის ზემოთ არსებულ რიცხვებს ვწერთ ციფრებით.

I bought 20 books და არა I bought twenty books.

მაგრამ არსებობს გამონაკლისი შემთხვევებიც, თუ წინადადება იწყება რიცხვით ეს რიცხვი უნდა დავწეროთ სიტყივერად და არა ციფრებით.

Twenty books which I bought are interesting.

მაგრამ თუ წინადადება იწყება წლით, მაშინ ეს წესით არ მოქმედებს.

1655 was a difficult year. - 1655 წელი რთული იყო.

მოკლედ, წლები, საათები, პროცენტები, წონა იწერება რიცხვებით და არა სიტყვებით.

The plane arrives at 2 p.m.

როცა საქმე კილოგრამებს ეხება, თუ კილოგრამი წერია სრულად ანუ kilogram - მაშინ რიცხვიც სიტყივერად უნდა დავწეროთ.

Twelve kilogram ხოლო თუ კილოგრამი წერია შემოკლებით ანუ კგ. მაშინ რიცხვი ციფრებით უნდა დავწეროთ. 12 kg.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა