გამარჯობა {{subscriberName}}

როგორ გამოვიყენოთ სწორად ზმნიზედები

Adverbs of manner -ვითარების ზმნიზედები, ვითარების ზმნიზედები მოგივგებს კითხვაზე- როგორ? Slowly, well, beautifully.   

  • ვითარების ზმნიზედები ჩვეულებრივ დგას ზმნის შემდეგ, ხოლო თუ წინადადებაში დამატებაა, მაშინ ამ დამატების შემდეგ

She danced beautifully

She speaks French well

  • (verb+object) თუ ზმნას მოსდევს მოკლე დამატება, ზმნიზედა დგას დამატების შემდეგ, მაგრამ თუ დამატება დიდია, მაშინ იგი დგას ზმნის წინ

She speaks English well

She carefully picked up all the bits of broken glass.  რთული ზმნიზედები, როგორიცაა somehow, anyhow-შეიძლება იდგეს წინადადების თავში, ზმნის შემდეგ და თუ წინადადებაში დამატებაა-მას შემდეგ:  
Somehow they managed

They managed somehow

Adverbs of place_ადგილის ზმნიზედები. ადგილის ზმნიზედები პასუხობს კითხვაზე - სად?

Adverbs of time_დროის ზმნიზედები, დროის ზმნიზედები მოგვიგებს კითხვაზე როდის?

Today, yesterday, tomorrow

დროის გამომხატველი ზმნიზედები დგას ან წინადადების დასაწყიში, ან წინადადების ბოლოს.

Adverbs of frequency-სიხშირის ზმნიზედები. სიხშირის ზმნიზედები მოგვიგებს კითხვაზე- რამდენად ხშირად?
Always, frequently, twice, sometimes, usually, often, seldom, rarely.

სიხშირის ზმნიზედები იხმარება:

  • To be-ზმნის შემდეგ
    He is always late.

  • დანარჩენი ზმნების წინ:
    He never comes late.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა