გამარჯობა {{subscriberName}}

Used to

I used to swim - ვცურავდი ხოლმე. Used to - ნიშნავს ხოლმე. ქართულ ენაში ხოლმე გამოიყენება, როგორც წარსულ, ასევე აწმყო და მომავლა დროში, მაგ. ცურვაზე დავდივარ ხოლმე. უნივერსიტეტში ვივლი ხოლმე და ა.შ. მაგრამ ინგლისურ ენაში used to - გამოხატავს წარსულ დროში მრავალგზის მომხდარ მოქმედებას ან ჩვევას, რომელიც ახლა შეწყდა.

შესაბამისად, როდესაც ვამბობ I used to swim - ვცურავდი ხოლმე, ვგულისხმობ რომ ახლა აღარ ვცურავ.   

Used to - და be used to  ხშირად ერევათ ერთმანეთში. Be used to  ნიშნავს მიჩვეული, შეჩვეული.  I am used to working in a noisy room-მე შეჩვეული ვარ ხმაურიან ოთახში მუშოაბას. გაითვალისწინეთ, რომ used to - ს მოსდევს ინფინიტივი. I used to swim. მაგრამ be used to -ს მოსდევს გერუნდი. I am used to working და არა I am used to work.

 

Used to - კითხვით და და უარყოფით ფორმებს აწარმოებს  Did/didn’t  -ს გამოყენებით.

I used to

You used to

He/She/It used to

We used to

They used to

Did I use to?

Did you use to?

Did he/she/it use to?

Did we use to?

Did they use to?

I didn’t use to

You didn’t use to

He/She/It didn’t use to

We didn’t use to
They didn’t use to

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა