გამარჯობა {{subscriberName}}

წარსული განუსაზღვრელი დრო #1

1. წარსული განუსაზღვრელი დრო გამოხატავს ისეთ მოქმედებას,რომლიც დასრულდა წარსულში.

He played tennis last week -წინა კვირას ჩოგბურთი ითამაშა.

2. გამოიყენება იმ მოქმედებების აღსანიშნად, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებით შერსულდა მაგ:

She locked the door and headed for her car-დაკეტა კარი და მანქანისკენ წავიდა.

3. წარსულში არსებული ჩვევებისა და ფაქტების აღსანიშნად, მაგ:
She worked at the movie theater after school. -სკოლის შემდეგ კინოში მუშოაბდა.

Past simple გამოიყენება შემდეგ ზმნიზედებთან:
Yesterday-გუშინ;
ago-წინ, მაგ, two days ago-ორი დღის წინ,
last-მაგ last week-გასულ კვირას.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა