გამარჯობა {{subscriberName}}

იცი რა არის ზმნიზედა? ისწავლე ახლავე

აგებულების მიხედვით ზმინიზედა არის მარტივი, წარმოქნილი და რთული. მარტივ ზმინზედებს სპეციალური დაბოლოება არ გააჩნია, წარმოქმნილი ზმიზედა იწარმოება ზედსართავ სახელზე - ly სუფიქსის დართვით: quick-quickly; happy-happily

ზოგი ზმნიზედა იწარმოება არსებით სახელზე -ly სუფიქსის დამატებით: name-namely; part-partly.

 

მართლწერის წესები

  1. თუ სიტყვა ბოლოვდება y-ზე, შეიცვლება i-თი. Easy-easily.

  2. თუ სიტყვა ბოლოვდება e-ზე, ის შეუნარჩუნდება: brave-bravely; გამონაკლისია true-truly; simple-simply  

  3. ზედსართავი სახელები, რომლებიც ბოლოვდება თანხმოვან l-ზე, გარომაგდება: beautiful-beautifully.

 

ზმნიზედის შედარებითი ხარისხები

  • ერთმარცვილანი ზმნიზედები ხარისხებს აწარმოებენ -er, -est -ის დამატებით.

Hard-harder-hardest

  • ორი და მრავალმარცვლიანი ზმნიზედები ხარისხებს აწარმოებენ, more, most-ის საშუალებით:

Quickly-more quickly-most quickly.

  • ზოგი ზმნიზედა შედარებით ხარისხებს აწარეობს სხვა ფუძიდან

well

better

best

badly

worse

worst

little

less

least

much

more

most


ჩვენს კურში https://abi.abz.ge/ გექნებათ შესაძლებლობა ისწავლოთ ყველაფერი ზმნიზედების შესახებ და გააკეთოთ სავარჯიშოები, ამ საკითხის მაღალ დონეზე ცოდნა კი თემების სწორად დაწერაში დაგეხმარებათ.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა